Talentbegeleiding

De Vlieger Breda TalentbegeleidingMet veel hoogbegaafde kinderen gaat het goed. Ze ontwikkelen zich vlot, houden van een uitdaging, hebben vrienden en zijn tevreden met zichzelf.

Helaas komt het ook voor dat hoogbegaafde kinderen niet lekker in hun vel zitten. Ze voelen zich anders dan anderen, ervaren eenzaamheid, hebben moeite met het maken of behouden van sociale contacten of lopen vast in hun perfectionisme, hoge rechtvaardigheidsgevoel of hooggevoeligheid. Het kan ook zijn dat de omgeving problemen ervaart in de omgang met het hoogbegaafde kind.  Het hoogbegaafde kind is vaak intens voor zichzelf en zijn omgeving en de executieve vaardigheden zijn niet altijd voldoende ontwikkeld.

Deze kinderen en hun omgeving bied ik graag ondersteuning vanuit mijn professionele en persoonlijke achtergrond. Dit betekent dat ik 1-op-1-begeleiding bied aan (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren, het gezin. Ook kan ik leerkrachten of teams trainen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van hoogbegaafdheid te vergroten. Hierbij maak ik graag gebruik van het gedachtegoed van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Voor meer informatie hierover zie ACT4kids.