Voor het gezin

Talentbegeleiding voor gezinnenEen hoogbegaafd kind in het gezin is niet altijd even gemakkelijk. Hoogbegaafde kinderen kunnen heel wat van zichzelf en hun ouders vragen. Ook de verhoudingen in het gezin kunnen op scherp gezet worden.

Ik werk vanuit de visie dat begeleiding van het kind alleen zinvol is, als er ook begeleiding gegeven wordt aan het systeem om het kind heen. In eerste instantie gaat dit om het gezin: ouders (en eventueel broers en zussen) en school.

In een oriënterend gesprek, gaan we samen vaststellen wat de hulpvraag is en hoe ik daarbij kan helpen. Hierna volgt de 1-op-1 begeleiding van het kind, waarbij jullie als ouders betrokken worden. Ik kijk naar jullie wensen en mogelijkheden en werk vanuit de sterke kanten van jullie kind en jullie als ouders. Jullie bepalen waar je naar toe wilt, ik begeleid jullie op het pad ernaar toe. In de begeleiding van jullie kind werk ik met verschillende werkvormen, licht en speels, vaak vanuit het gedachtegoed van ACT4kids. Ik werk ook graag met spellen en oefeningen vanuit lichaamswerk of Voice Dialogue.

Soms lopen de contacten met school niet heel soepel. Het kan gebeuren dat jullie je niet gehoord voelen of het idee hebben dat je niet verder komt en jullie kind niet het onderwijs krijgt dat het nodig heeft. In die gevallen kan ik een bemiddelende rol spelen.